Skuteczność działań marketingowych

Każda firma powinna mieć wiedzę dotyczącą tego, jakie skutki wywołują jej działania marketingowe na grupy docelowe, orientować się w kosztach tych działań, jak także potrafić je porównać z efektami. W związku z tym, niezmiernie ważne jest, aby organizacja umiała sformułować cele, które chce osiągnąć stosując marketing oraz ustalić wysokość środków na to przeznaczonych. Poprzez skuteczność Read More …