Skuteczność działań marketingowych

skuteczność_marketingu

Każda firma powinna mieć wiedzę dotyczącą tego, jakie skutki wywołują jej działania marketingowe na grupy docelowe, orientować się w kosztach tych działań, jak także potrafić je porównać z efektami. W związku z tym, niezmiernie ważne jest, aby organizacja umiała sformułować cele, które chce osiągnąć stosując marketing oraz ustalić wysokość środków na to przeznaczonych.

Poprzez skuteczność należy rozumieć osiąganie zamierzonych efektów na rynku, które związane są z celami, które zostały wyznaczone przez kierownictwo. Prościej mówiąc, chodzi o to, że skutecznością działań marketingowych możemy nazwać pokrycie ich efektów z założonymi celami. Zanim jednak rozpoczniemy działania marketingowe mające na celu na przykład zwiększenie sprzedaży naszych produktów, warto zaznajomić się ze ścieżką zakupową potencjalnego klienta. Według ekspertów dzieli się ona na 5 faz:

  1. budowanie świadomości marki (kupujący może zostać poinformowany o istnieniu marki na przykład za pośrednictwem portali społecznościowych, mailing, albo po prostu przez jakąś kampanię display)
  2. polubienie marki
  3. namysł (zainteresowani będą chcieli znaleźć więcej informacji dotyczących marki)
  4. zamiar zakupowa (zastanowienie się nad zakupem produktu)
  5. wymiana zachowań sprzedażowych (klient decyduje się na zakup, wypełnia formularz)

Oczywiście każdy klient jest inny, jednak ścieżka zakupowa mniej więcej przedstawia się podobnie. Dlatego też działania marketingowe powinniśmy rozpocząć od jasnego określenia celów, które mają zostać zrealizowane dzięki nim. Mogą to być na przykład rozpowszechnienie świadomości o istnieniu marki, poprawa jej wizerunku, albo też oczywiście zwiększenie sprzedaży.

Jednym z najważniejszych celów kampanii marketingowej jest dotarcie przekazu do świadomości konsumenta. Następnie powinna zostać osiągnięta zmiana postawy w stosunku do marki. Analizując skuteczność kampanii firma powinna wnikliwie sprawdzić, czy przekaz wpłynął na odbiorców zgodnie z zamierzeniami.

Skuteczność kampanii marketingowej można badać na wiele sposobów i świadczą o tym rozmaite wskaźniki:

  • dynamika wzrostu sprzedaży
  • wzrost satysfakcji klientów
  • udział w rynku
  • zasięg reklamy
  • alokacja środków marketingowych (np. wzrost liczby ‚wielbicieli marki)